-
 KDE-Apps.org Applications for the KDE-Desktop 
 GTK-Apps.org Applications using the GTK Toolkit 
 GnomeFiles.org Applications for GNOME 
 MeeGo-Central.org Applications for MeeGo 
 CLI-Apps.org Command Line Applications 
 Qt-Apps.org Free Qt Applications 
 Qt-Prop.org Proprietary Qt Applications 
 Maemo-Apps.org Applications for the Maemo Plattform 
 Java-Apps.org Free Java Applications 
 eyeOS-Apps.org Free eyeOS Applications 
 Wine-Apps.org Wine Applications 
 Server-Apps.org Server Applications 
 apps.ownCloud.com ownCloud Applications 
--
-
 KDE-Look.org Artwork for the KDE-Desktop 
 GNOME-Look.org Artwork for the GNOME-Desktop 
 Xfce-Look.org Artwork for the Xfce-Desktop 
 Box-Look.org Artwork for your Windowmanager 
 E17-Stuff.org Artwork for Enlightenment 
 Beryl-Themes.org Artwork for the Beryl Windowmanager 
 Compiz-Themes.org Artwork for the Compiz Windowmanager 
 EDE-Look.org Themes for your EDE Desktop 
--
-
 Debian-Art.org Stuff for Debian 
 Gentoo-Art.org Artwork for Gentoo Linux 
 SUSE-Art.org Artwork for openSUSE 
 Ubuntu-Art.org Artwork for Ubuntu 
 Kubuntu-Art.org Artwork for Kubuntu 
 LinuxMint-Art.org Artwork for Linux Mint 
 Arch-Stuff.org Art And Stuff for Arch Linux 
 Frugalware-Art.org Themes for Frugalware 
 Fedora-Art.org Artwork for Fedora Linux 
 Mandriva-Art.org Artwork for Mandriva Linux 
--
-
 KDE-Files.org Files for KDE Applications 
 OpenTemplate.org Documents for OpenOffice.org
 GIMPStuff.org Files for GIMP
 InkscapeStuff.org Files for Inkscape
 ScribusStuff.org Files for Scribus
 BlenderStuff.org Textures and Objects for Blender
 VLC-Addons.org Themes and Extensions for VLC
--
-
 KDE-Help.org Support for your KDE Desktop 
 GNOME-Help.org Support for your GNOME Desktop 
 Xfce-Help.org Support for your Xfce Desktop 
--
openDesktop.orgopenDesktop.org:   Applications   Artwork   Linux Distributions   Documents    LinuxDaily.com    Linux42.org    OpenSkillz.com   
 
Apps
News
Groups
Knowledge
Events
Forum
People
Jobs
Register
Login


Sponsoring


-
- Content .- Fans (4) .- Knowledge Base  . 

QMPlay2

   14.12.28  

Qt Video Application

Score 78%
QMPlay2
zoom


QMPlay2
zoom


QMPlay2
zoom


Homepage:  Link
Minimum required   Qt 4.x
Downloads:  4015
Submitted:  Aug 14 2012
Updated:  Dec 28 2014

Description:

QMPlay2 compilation tutorial.

You need (devel packages):
- Qt4 or Qt5 (including QtOpenGL, OpenSSL(for https) and QtDBus on Linux/BSD)
- portaudio (default on non-Linux OS, if you want to compile portaudio module on Linux, change "src/modules/modules.pro")
- libasound (for ALSA module on Linux)
- pulseaudio (optional, if you don't want to compile pulseaudio on Linux, remove it from "src/modules/modules.pro")
- ffmpeg >= 1.2 (libavcodec, libavformat, libavutil, libswscale, libswresample or libavresample*)
- libva (vaapi) and libvdpau - only on X11
- DirectDraw SDK - only on Windows
- taglib >= 1.7 (>= 1.9 recommended) (you can disable it in "src/gui/gui.pro")
- libcdio and libcddb
- libass
- libxv
*libavresample:
Uncomment last three lines in "src/qmplay2/qmplay2.pro"

Running compilation script:
Windows (Cross-compile):
- install all required MinGW packages (I recommend ArchLinux unofficial MinGW repository),
- some libraries are incompatible, uses unneeded libraries or doesn't exists in repository - you must built them on your own,
- notice that QMPlay2 uses static linking for some libraries,
- run compile_win_cross
You can also compile it on Windows, but you must build toolchain for your own!
I'm using my own PKGBUILDs for many MinGW libraries.
Visual Studio can't compile QMPlay2.
Linux/BSD:
- if you don't want to open Xterm or Konsole - "export NOTERM=1",
- if you want to prepare *.desktop files for system use - "export SYSTEM_BUILD=1",
- if you want to compile with qt suffix (for example "qmake-qt5") - "export QT_SUFFIX=-qt5",
- run compile_unix,
- QMPlay2 is in "app" directory, you can move its contents into /usr directory if $SYSTEM_BUILD == 1

Building package RPM, DEB or any other - look at ArchLinux PKGBUILD: http://aur.archlinux.org/packages/qm/qmplay2/PKGBUILD

QMPlay2 uses the external software - "youtube-dl", so "youtube-dl" should be as optional package in package manager.
Changelog:

Zmiany w QMPlay2 build 14.12.28:
- poprawione wczytywanie czcionek z katalogu z napisami (nie sa przeszkiwane rekursywnie),
- główny pasek narzędzi może być oddokowany od głównego okna,
- poprawiony crash programu skompilowanego z AVResample,
- poprawione wyświetlanie tytułów YouTube na playliście,
- poprawa drobnych błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 14.12.23:
- poprawione przerywanie odtwarzania podczas pracy "youtube-dl" oraz z protokołami innymi niż HTTP i HTTPS,
- możliwość przewijania do tyłu w strumieniach sieciowych bez ponownego łączenia się z serwerem,
- MPRIS2 obsługuje już nazwy utworów nawet gdy nie zawierają one tytułu,
- usunięta możliwość aktualizacji w systemach innych niż Windows,
- automatyczna aktualizacja programu "youtube-dl",
- drobne poprawki wyszukiwania w YouTube,
- dodany cache do klasy ustawień,
- usprawnienie buforowania,

Zmiany w QMPlay2 build 14.12.01:
- wczytywanie czcionek napisów z katalogu, w którym znajdują się napisy ASS/SSA,
- dodany "User-Agent" dla połączeń HTTP (ProstoPleer znowu działa),
- poprawa kompilacji dla Windows x86-64,
- drobne poprawy błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 14.10.07:
- przywrócone działanie napisów ASS z kontenera Matroska w FFMpeg 2.4.x,
- obsługa zmiany metadanych przy użyciu FFMpeg 2.4.x,
- możliwość pamiętania ustawień korektora wideo,
- sortowanie dodawanych katalogów do playlisty,
- poprawa działania YouTube,
- dodana obsługa pleer.com,
- poprawa działania OpenGL,
- poprawki błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 14.07.27:
- ikony mogą być wczytywane z systemowego zestawu ikon (opcja domyślna, Linux, BSD), dodane zostały też nowe ikony,
- obsługa dowolnego serwisu wideo poprzez program "youtube-dl" (w menu dodawania adresu),
- obsługa filtrów redukcji szumów, ostrości i poziomów skalowania obrazu w VDPAU,
- możliwość blokowania widgetów (usuwa pasek tytułu oraz blokuje pasek narzędzi),
- możliwość wczytywania modułów z katalogu ustawień (~/.qmplay2/Modules),
- możliwość ustawiania kolorów i tapety (podobnie jak w QMPlay1),
- usprawnienia w odczycie/zapisie playlisty,
- obsługa ReplayGain (domyślnie wyłączone),
- zmiana sposobu zapisu pozycji okna,
- usprawnione przełączanie strumieni,
- obsługa MPRIS2 (tylko Linux/BSD),
- poprawiona obsługa "youtube-dl",
- obsługa obrazków w plikach OGG,
- drobne poprawki w HttpReader,
- poprawa działania VDPAU,
- poprawa obsługi HTTPS,
- inne drobne zmiany,
- poprawki błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 14.03.05:
- poprawione działanie YouTube - obsługa poprzez program "youtube-dl" (wymagane podanie ścieżki w opcjach),
- tytuł płyty AudioCD wyświetlany jako album,
- poprawiony błąd z odświeżaniem OSD,
- poprawione błędy w edycji tagów,

Zmiany w QMPlay2 build 14.02.17:
- poprawiony problem z kompilacją z taglib1.8,

Zmiany w QMPlay2 build 14.02.16:
- dodana obsługa bazy danych CDDB (freedb.org, freedb.musicbrainz.org),
- dodana możliwość edycji tagów (użyta biblioteka taglib),
- poprawione różne błędy związane z VAApi,
- szybsze przełączanie ścieżek w AudioCD,
- poprawione drobne błędy w FFDecSW,
- dodany efekt echa,
- drobne poprawki,

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.10:
- dodana obsługa algorytmów usuwających przeplot dla kart Intela w VAApi (VAEntrypointVideoProc),
- poprawa wielu błędów w VAApi,
- drobne poprawki w kodzie,

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.05:
- możliwość dekodowania poprzez VDPAU wydobywając klatkę obrazu (opcjonalne, zobacz "FFMpeg.pro"),
- poprawa kompilacji z starszą wersją alsa-lib,
- możliwość odtwarzania losowego w grupie,
- poprawa działania i stabilności VAApi,
- drobne poprawki w "VDPAU Writer",

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.03:
- poprawa błędu związanego ze zmianą parametrów metody processParams() w "PrepareForHWBobDeint",

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.02:
- automatyczne wyszukiwanie poprawnych parametrów dla dźwięku (kanały, próbkowanie),
- możliwość dodawania własnych stacji radiowych,
- poprawa modułu ALSA i PortAudio,
LicenseLGPL
Source(Source code)
MS Windows(Windows 64bit)
Arch(ArchLinux)
MS Windows(Windows 32bit)
Gentoo(Gentoo Linux)
SUSE(Suse Linux)
Source(GIT source code)
Send to a friend
Subscribe
Other  Apps  from zaps166
Report inappropriate contentgoto page: prev   1  2  3  4  5  6 

-

 FFmpeg API update

 
 by SaloLove on: May 21 2014
 
Score 50%

http://git.videolan.org/?p=ffmpeg.git;a=commit;h=502512ea0f179165782777265f441d4061ff6012 - Recent commit crashes QMPlay2:
Assertion desc->flags & (1 << 4) failed at libavcodec/utils.c:707
Program przerwał działanie (SIGABRT)


Reply to this

-
.

 Ordered Chapters

 
 by xredded on: Jun 6 2014
 
Score 50%

(Feature Request)

If you could add Ordered Chapters with Segment Linking support for MKV files, it would be perfect! If it's not too much work, of course!

Anyway, it's been a while, and I'm still using it as my main player! Love it! And I just wanted to say thanks! :)


Reply to this

-

 Re: Ordered Chapters

 
 by zaps166 on: Jun 6 2014
 
Score 50%

Thanks, I'll try to add this feature soon :) But I haven't got free time now for this, because of projects and exams on university :(


Reply to this

-

 Re: Re: Ordered Chapters

 
 by xredded on: Jun 7 2014
 
Score 50%

I understand. Thank you! Good luck with your projects and exams! ;]


Reply to this

-
.

 openSUSE hello

 
 by DarkSS on: Jul 28 2014
 
Score 50%

14.03.05 seems to be fine except of
[ 53s] QMPlay2.x86_64: W: invalid-desktopfile /usr/share/applications/QMPlay2.desktop value "video/mp4;video/mpeg;video/ogg;video/quicktime;video/x-msvideo;video/x-flv;application/x-shockwave-flash;application/vnd.rn-realmedia;video/vnd.rn-realvideo;video/3gpp;video/3gpp2;video/dv;video;mp2t;video/webm;video/x-matroska;application/x-matroska;video/x-ms-asf;video/x-ms-wmv;video/x-ogm+ogg;video/x-theora+ogg;video/mp2t;audio/x-ape;audio/ac3;audio/mp4;audio/AMR;audio/aac;audio/flac;audio/webm;audio/x-matroska;audio/ac3;audio/flac;audio/mp2;audio/ogg;audio/x-flac+ogg;audio/x-aiff;audio/x-wav;audio/x-vorbis+ogg;audio/x-tta;audio/x-wavpack;audio/x-musepack;audio/x-ms-wma;audio/x-ms-asx;audio/x-mod;audio/x-s3m;audio/x-stm;audio/x-xi;audio/x-xm;audio/x-it;audio/mpeg;audio/j2b;audio/umx;audio/x-mpegurl;audio/x-scpls" for string list key "MimeType" in group "Desktop Entry" does not have a semicolon (';') as trailing character
[ 53s] QMPlay2.x86_64: W: invalid-desktopfile /usr/share/applications/QMPlay2_enqueue.desktop value "video/mp4;video/mpeg;video/ogg;video/quicktime;video/x-msvideo;video/x-flv;application/x-shockwave-flash;application/vnd.rn-realmedia;video/vnd.rn-realvideo;video/3gpp;video/3gpp2;video/dv;video;mp2t;video/webm;video/x-matroska;application/x-matroska;video/x-ms-asf;video/x-ms-wmv;video/x-ogm+ogg;video/x-theora+ogg;video/mp2t;audio/x-ape;audio/ac3;audio/mp4;audio/AMR;audio/aac;audio/flac;audio/webm;audio/x-matroska;audio/ac3;audio/flac;audio/mp2;audio/ogg;audio/x-flac+ogg;audio/x-aiff;audio/x-wav;audio/x-vorbis+ogg;audio/x-tta;audio/x-wavpack;audio/x-musepack;audio/x-ms-wma;audio/x-ms-asx;audio/x-mod;audio/x-s3m;audio/x-stm;audio/x-xi;audio/x-xm;audio/x-it;audio/mpeg;audio/j2b;audio/umx;audio/x-mpegurl;audio/x-scpls" for string list key "MimeType" in group "Desktop Entry" does not have a semicolon (';') as trailing character
[ 53s] .desktop file is not valid, check with desktop-file-validate


Reply to this

-

 Re: openSUSE hello

 
 by zaps166 on: Jul 28 2014
 
Score 50%

Thanks, uploaded new version under the same file name (14.07.28).


Reply to this

-
.

 Re: Re: openSUSE hello

 
 by DarkSS on: Jul 28 2014
 
Score 50%

Wow, thank you fro so fast fix but please don't update released tarballs in the future ;)


Reply to this

-

 Re: Re: Re: openSUSE hello

 
 by zaps166 on: Jul 28 2014
 
Score 50%

Ok, I know that this is not good, but I don't want make new version because of .desktop files and recompile under Linux and Windows :D


Reply to this

-
.

 Re: Re: Re: Re: openSUSE hello

 
 by DarkSS on: Jul 28 2014
 
Score 50%

It was just a warning, you could fix and not release only it</bore-mode>


Reply to this

-
.

 Re: Re: Re: Re: Re: openSUSE hello

 
 by zaps166 on: Jul 28 2014
 
Score 50%

Ok, sorry :D


Reply to this

goto page: prev   1  2  3  4  5  6 

Add commentBack


-
 
 
 Who we are
Contact
More about us
Frequently Asked Questions
Register
Twitter
Blog
Explore
Apps
Jobs
Knowledge
Events
People
Updates on identi.ca
Updates on Twitter
Facebook App
Content RSS   
Events RSS   

Participate
Groups
Forum
Add App
Public API
About Qt-Apps.org
Legal Notice
Spreadshirt Shop
CafePress Shop
Advertising
Sponsor us
Report Abuse
 

Copyright 2006-2015 Qt-Apps.org Team  
All rights reserved. Qt-Apps.org is not liable for any content or goods on this site.
All contributors are responsible for the lawfulness of their uploads.
Qt is a trademarks of Nokia