-
 KDE-Apps.org Applications for the KDE-Desktop 
 GTK-Apps.org Applications using the GTK Toolkit 
 GnomeFiles.org Applications for GNOME 
 MeeGo-Central.org Applications for MeeGo 
 CLI-Apps.org Command Line Applications 
 Qt-Apps.org Free Qt Applications 
 Qt-Prop.org Proprietary Qt Applications 
 Maemo-Apps.org Applications for the Maemo Plattform 
 Java-Apps.org Free Java Applications 
 eyeOS-Apps.org Free eyeOS Applications 
 Wine-Apps.org Wine Applications 
 Server-Apps.org Server Applications 
 apps.ownCloud.com ownCloud Applications 
--
-
 KDE-Look.org Artwork for the KDE-Desktop 
 GNOME-Look.org Artwork for the GNOME-Desktop 
 Xfce-Look.org Artwork for the Xfce-Desktop 
 Box-Look.org Artwork for your Windowmanager 
 E17-Stuff.org Artwork for Enlightenment 
 Beryl-Themes.org Artwork for the Beryl Windowmanager 
 Compiz-Themes.org Artwork for the Compiz Windowmanager 
 EDE-Look.org Themes for your EDE Desktop 
--
-
 Debian-Art.org Stuff for Debian 
 Gentoo-Art.org Artwork for Gentoo Linux 
 SUSE-Art.org Artwork for openSUSE 
 Ubuntu-Art.org Artwork for Ubuntu 
 Kubuntu-Art.org Artwork for Kubuntu 
 LinuxMint-Art.org Artwork for Linux Mint 
 Arch-Stuff.org Art And Stuff for Arch Linux 
 Frugalware-Art.org Themes for Frugalware 
 Fedora-Art.org Artwork for Fedora Linux 
 Mandriva-Art.org Artwork for Mandriva Linux 
--
-
 KDE-Files.org Files for KDE Applications 
 OpenTemplate.org Documents for OpenOffice.org
 GIMPStuff.org Files for GIMP
 InkscapeStuff.org Files for Inkscape
 ScribusStuff.org Files for Scribus
 BlenderStuff.org Textures and Objects for Blender
 VLC-Addons.org Themes and Extensions for VLC
--
-
 KDE-Help.org Support for your KDE Desktop 
 GNOME-Help.org Support for your GNOME Desktop 
 Xfce-Help.org Support for your Xfce Desktop 
--
openDesktop.orgopenDesktop.org:   Applications   Artwork   Linux Distributions   Documents    LinuxDaily.com    Linux42.org    OpenSkillz.com   
 
Apps
News
Groups
Knowledge
Events
Forum
People
Jobs
Register
Login


Sponsoring


-
- Content .- Fans (3) .- Knowledge Base  . 

QMPlay2

   14.03.05  

Qt Video Application

Score 78%
QMPlay2
zoom


QMPlay2
zoom


QMPlay2
zoom


Homepage:  Link
Depends on  Qt 4.x
Downloads:  2834
Submitted:  Aug 14 2012
Updated:  Mar 5 2014

Description:

QMPlay2 compilation tutorial.

You need (devel packages):
- qt4 or qt5 (including OpenGL)
- portaudio (default on non-Linux OS, if you want to compile portaudio module on Linux, change "src/modules/modules.pro")
- libasound (for ALSA module on Linux)
- pulseaudio (optional, if you don't want to compile pulseaudio on Linux, remove it from "src/modules/modules.pro")
- ffmpeg >= 1.2 (libavcodec, libavformat, libavutil, libswscale, libswresample or libavresample*)
- libva (vaapi) and libvdpau - only on X11
- DirectDraw SDK - only on Windows
- taglib >= 1.7 (>= 1.9 recommended) (you can disable it in "src/gui/gui.pro")
- libcdio and libcddb
- libass
- libxv

*libavresample:
Uncomment last three lines in "src/qmplay2/qmplay2.pro"

Running compilation script:
Windows:
- install MinGW, download and unpack libraries and headers needed to compilation,
- install Qt4,
- set environment PATH to qmake and gcc,
- run compile_win.bat
Linux/BSD:
- if you don't want to open Xterm or Konsole - "export NOTERM=1",
- if you want to prepare *.desktop files for system use - "export SYSTEM_BUILD=1",
- run compile_unix,
- QMPlay2 is in "app" directory, you can move its contents into /usr directory if $SYSTEM_BUILD == 1

Building package RPM, DEB or any other - look at ArchLinux PKGBUILD: http://aur.archlinux.org/packages/qm/qmplay2/PKGBUILD
Changelog:

Zmiany w QMPlay2 build 14.03.05:
- poprawione działanie YouTube - obsługa poprzez program "youtube-dl" (wymagane podanie ścieżki w opcjach),
- tytuł płyty AudioCD wyświetlany jako album,
- poprawiony błąd z odświeżaniem OSD,
- poprawione błędy w edycji tagów,

Zmiany w QMPlay2 build 14.02.17:
- poprawiony problem z kompilacją z taglib1.8,

Zmiany w QMPlay2 build 14.02.16:
- dodana obsługa bazy danych CDDB (freedb.org, freedb.musicbrainz.org),
- dodana możliwość edycji tagów (użyta biblioteka taglib),
- poprawione różne błędy związane z VAApi,
- szybsze przełączanie ścieżek w AudioCD,
- poprawione drobne błędy w FFDecSW,
- dodany efekt echa,
- drobne poprawki,

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.10:
- dodana obsługa algorytmów usuwających przeplot dla kart Intela w VAApi (VAEntrypointVideoProc),
- poprawa wielu błędów w VAApi,
- drobne poprawki w kodzie,

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.05:
- możliwość dekodowania poprzez VDPAU wydobywając klatkę obrazu (opcjonalne, zobacz "FFMpeg.pro"),
- poprawa kompilacji z starszą wersją alsa-lib,
- możliwość odtwarzania losowego w grupie,
- poprawa działania i stabilności VAApi,
- drobne poprawki w "VDPAU Writer",

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.03:
- poprawa błędu związanego ze zmianą parametrów metody processParams() w "PrepareForHWBobDeint",

Zmiany w QMPlay2 build 14.01.02:
- automatyczne wyszukiwanie poprawnych parametrów dla dźwięku (kanały, próbkowanie),
- możliwość dodawania własnych stacji radiowych,
- poprawa modułu ALSA i PortAudio,

Zmiany w QMPlay2 build 13.12.31:
- poprawiony błąd modułu ALSA - program sie sypał przy braku kart dźwiękowych,
- dodane niemieckie tłumaczenie (Daniel Meiß-Wilhelm),
- poprawa menu "Ustawienia odtwarzania",
- możliwość zapisywania okładek,
- poprawki w kodzie,

Zmiany w QMPlay2 build 13.12.15:
- dodana możliwość ustawiana kart w górnej części okna głównego,
- dodana możliwość wyboru kanałów audio w menu "Odtwarzanie",
- przywrócenie działania HWAccel z FFMpeg 1.2,
- poprawa drobnych błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 13.12.07:
- możliwość automatycznego otwieranie okienka z filmem podczas otwierania filmu,
- przywrócenie komunikacji z sourceforge.net (w tym aktualizacji),
- losowe odtwarzanie utworów bez powtórzeń,
- zezwolenie na tylko jedną instancję,
- poprawki błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 13.10.24:
- pokazywanie rzeczywistej ilości klatek na sekundę,
- drobne poprawki w module "ALSA",
- poprawa regulacji głośności,
- poprawa OSD w DirectDraw,
- inne poprawki błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 13.09.20:
- wprowadzona obsługa LastFM oraz wczytywanie okładek z LastFM,
- obsługa połączeń internetowych przez serwer proxy,
- poprawa wyświetlania OSD w XVideo i DirectDraw,
- dodane dekodowanie sprzętowe przez VDPAU,
- optymalizacja wyświetlania OSD,
- poprawa modułu ALSA,
- poprawki błędów,

Zmiany w QMPlay2 build 13.09.08:
- poprawa błędu z podawaniem złego indeksu strumienia,
- dodana obsługa tytułów z SHOUTcast,
- dodany moduł wyjścia dźwięku ALSA,
- poprawa odtwarzania dźwięku WMA
LicenseLGPL
Source(Source code)
MS Windows(Windows)
Arch(ArchLinux)
other(Linux 32bit)
Gentoo(Gentoo Linux)
SUSE(Suse Linux)
Send to a friend
Subscribe
Other  Apps  from zaps166
Report inappropriate contentgoto page: prev   1  2  3  4  5 

-
.

 openSUSE

 
 by DarkSS on: Jan 3 2014
 
Score 50%

[ 242s] cd XVideo/ && make -f Makefile
[ 242s] make[3]: Entering directory `/home/abuild/rpmbuild/BUILD/QMPlay2-src/src/modules/XVideo'
[ 242s] g++ -c -m64 -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_DEBUG -DQT_PLUGIN -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I. -I../../qmplay2/headers -Ibuild/moc -o build/obj/XVideoWriter.o XVideoWriter.cpp
[ 243s] ALSAWriter.cpp: In member function 'virtual bool ALSAWriter::processParams(bool*)':
[ 243s] ALSAWriter.cpp:112:6: error: 'snd_pcm_chmap_query_t' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:112:30: error: 'chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:112:65: error: 'snd_pcm_query_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:114:35: error: 'snd_pcm_free_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:209:9: error: 'snd_pcm_chmap_query_t' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:209:33: error: 'chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:209:68: error: 'snd_pcm_query_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:218:61: error: 'SND_CHMAP_FL' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:225:38: error: 'snd_pcm_free_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] make[3]: *** [build/obj/ALSAWriter.o] Error 1


Reply to this

-
.

 Re: openSUSE

 
 by srog on: Jan 3 2014
 
Score 63%

With the older Ubuntu the alsa-libs are tool old (1.0.25) and they are giving the same error: 'snd_pcm_chmap_query_t' was not declared in this scope etc...

With the recent Ubuntu, alsa-libs 1.0.27.2, The QMPlay2 is building without problems.

alsa-lib 1.0.27.2 was released 2013-07-08: http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page


Reply to this

-

 Re: Re: openSUSE

 
 by DarkSS on: Jan 3 2014
 
Score 50%

Hello, Sam! Great thanks for your great open source work and also for this comment. Yes, I have an old release. So let others test runtime :)


Reply to this

-
.

 openSUSE

 
 by DarkSS on: Jan 3 2014
 
Score 50%

[ 242s] cd XVideo/ && make -f Makefile
[ 242s] make[3]: Entering directory `/home/abuild/rpmbuild/BUILD/QMPlay2-src/src/modules/XVideo'
[ 242s] g++ -c -m64 -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_NO_DEBUG -DQT_PLUGIN -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I. -I../../qmplay2/headers -Ibuild/moc -o build/obj/XVideoWriter.o XVideoWriter.cpp
[ 243s] ALSAWriter.cpp: In member function 'virtual bool ALSAWriter::processParams(bool*)':
[ 243s] ALSAWriter.cpp:112:6: error: 'snd_pcm_chmap_query_t' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:112:30: error: 'chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:112:65: error: 'snd_pcm_query_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:114:35: error: 'snd_pcm_free_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:209:9: error: 'snd_pcm_chmap_query_t' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:209:33: error: 'chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:209:68: error: 'snd_pcm_query_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:218:61: error: 'SND_CHMAP_FL' was not declared in this scope
[ 243s] ALSAWriter.cpp:225:38: error: 'snd_pcm_free_chmaps' was not declared in this scope
[ 243s] make[3]: *** [build/obj/ALSAWriter.o] Error 1


Reply to this

-

 Re: openSUSE

 
 by zaps166 on: Jan 3 2014
 
Score 63%

Hi!
Sorry, but I've got the newest alsa-lib and I forgot try with older versions. I'll fix this tomorrow.


Reply to this

-
.

 Re: Re: openSUSE

 
 by srog on: Jan 5 2014
 
Score 50%

Quick work - thank you.


Reply to this

-
.

 Re: Re: openSUSE

 
 by DarkSS on: Jan 6 2014
 
Score 50%

Great, thanks!


Reply to this

-
.

 openSUSE again

 
 by DarkSS on: Feb 17 2014
 
Score 50%

1.8 is a taglib version.

[ 166s] g++ -c -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQMPlay2_TagEditor -DQT_NO_DEBUG -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/default -I. -I/usr/include/QtCore -I/usr/include/QtNetwork -I/usr/include/QtGui -I/usr/include -I. -I../qmplay2/headers -Ibuild/moc -o build/obj/moc_Main.o build/moc/moc_Main.cpp
[ 166s] TagEditor.cpp: In member function 'bool TagEditor::open(const QString&)':
[ 166s] TagEditor.cpp:208:16: error: 'class TagLib::MPEG::File' has no member named 'hasID3v2Tag'
[ 166s] if ( mpegF.hasID3v2Tag() )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp: In member function 'bool TagEditor::save()':
[ 166s] TagEditor.cpp:441:16: error: 'class TagLib::FLAC::File' has no member named 'hasXiphComment'
[ 166s] if ( flacF.hasXiphComment() )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:445:16: error: 'class TagLib::FLAC::File' has no member named 'hasID3v2Tag'
[ 166s] if ( flacF.hasID3v2Tag() )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:458:15: error: 'class TagLib::RIFF::WAV::File' has no member named 'hasID3v2Tag'
[ 166s] if ( wavF.hasID3v2Tag() )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:459:27: error: 'class TagLib::RIFF::WAV::File' has no member named 'ID3v2Tag'
[ 166s] removeID3v2Tag( wavF.ID3v2Tag() );
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:460:15: error: 'class TagLib::RIFF::WAV::File' has no member named 'hasInfoTag'
[ 166s] if ( wavF.hasInfoTag() )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:462:12: error: 'TagLib::RIFF::Info' has not been declared
[ 166s] RIFF::Info::Tag &infoTag = *wavF.InfoTag();
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:462:23: error: 'infoTag' was not declared in this scope
[ 166s] RIFF::Info::Tag &infoTag = *wavF.InfoTag();
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:462:39: error: 'class TagLib::RIFF::WAV::File' has no member named 'InfoTag'
[ 166s] RIFF::Info::Tag &infoTag = *wavF.InfoTag();
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:463:12: error: 'TagLib::RIFF::Info' has not been declared
[ 166s] RIFF::Info::FieldListMap fieldListMap = infoTag.fieldListMap();
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:463:31: error: expected ';' before 'fieldListMap'
[ 166s] RIFF::Info::FieldListMap fieldListMap = infoTag.fieldListMap();
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:464:18: error: 'TagLib::RIFF::Info' has not been declared
[ 166s] for ( RIFF::Info::FieldListMap::ConstIterator it = fieldListMap.begin() ; it != fieldListMap.end() ; ++it )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:464:52: error: expected ';' before 'it'
[ 166s] for ( RIFF::Info::FieldListMap::ConstIterator it = fieldListMap.begin() ; it != fieldListMap.end() ; ++it )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:464:80: error: 'it' was not declared in this scope
[ 166s] for ( RIFF::Info::FieldListMap::ConstIterator it = fieldListMap.begin() ; it != fieldListMap.end() ; ++it )
[ 166s] ^
[ 166s] TagEditor.cpp:464:86: error: 'fieldListMap' was not declared in this scope
[ 166s] for ( RIFF::Info::FieldListMap::ConstIterator it = fieldListMap.begin() ; it != fieldListMap.end() ; ++it )
[ 166s] ^
[ 166s] make[2]: *** [build/obj/TagEditor.o] Error 1
[ 166s] make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
[ 167s] make[2]: Leaving directory `/home/abuild/rpmbuild/BUILD/QMPlay2-src/src/gui'
[ 167s] make[1]: *** [sub-gui-make_default-ordered] Error 2
[ 167s] make[1]: Leaving directory `/home/abuild/rpmbuild/BUILD/QMPlay2-src/src'
[ 167s] make: *** [sub-src-make_default] Error 2
[ 167s]
[ 167s] real 2m30.620s
[ 167s] user 3m40.250s
[ 167s] sys 0m22.756s
[ 167s] Build failed!


Reply to this

-

 Re: openSUSE again

 
 by zaps166 on: Feb 17 2014
 
Score 63%

>
Hi!
I'll fix it today (QMPlay 14.02.17). Sorry for this, but I tested taglib1.8 (http://taglib.github.io/releases/taglib-1.8.tar.gz) and everything were ok. Today I noticed that taglib1.8 has bug in version definition in taglib.h (it has 1.7.0 version). But in opensuse and pclinuxos in taglib.h is correct, 1.8.0 version so my test was wrong.


Reply to this

-

 Re: Re: openSUSE again

 
 by DarkSS on: Feb 17 2014
 
Score 50%

All right!


Reply to this

-

 Re: Re: Re: openSUSE again

 
 by zaps166 on: Feb 17 2014
 
Score 63%

Ok, updated :D Try it and write me about the result :)


Reply to this

-
.

 Re: Re: Re: Re: openSUSE again

 
 by DarkSS on: Feb 17 2014
 
Score 50%

Nice, thank you!


Reply to this

-
.

 compile error

 
 by LukynZ on: Mar 16 2014
 
Score 50%

g++ -Wl,-O1 -shared -o libModplug.so build/obj/Modplug.o build/obj/MPDemux.o build/obj/fastmix.o build/obj/load_ams.o build/obj/load_dsm.o build/obj/load_j2b.o build/obj/load_mod.o build/obj/load_okt.o build/obj/load_s3m.o build/obj/load_umx.o build/obj/orig_modplug.o build/obj/snd_flt.o build/obj/load_669.o build/obj/load_dbm.o build/obj/load_far.o build/obj/load_mdl.o build/obj/load_mt2.o build/obj/load_psm.o build/obj/load_stm.o build/obj/load_xm.o build/obj/snd_dsp.o build/obj/snd_fx.o build/obj/load_amf.o build/obj/load_dmf.o build/obj/load_it.o build/obj/load_med.o build/obj/load_mtm.o build/obj/load_ptm.o build/obj/load_ult.o build/obj/load_sfx.o build/obj/mmcmp.o build/obj/sndfile.o build/obj/sndmix.o -L../../../app/lib -L/usr/lib64/qt4 -lqmplay2 -lQtGui -L/usr/lib64 -L/usr/lib64/qt4 -L/usr/X11R6/lib -lEGL -lQtCore -lgthread-2.0 -lglib-2.0 -lpthread
mv -f libModplug.so ../../../app/share/qmplay2/modules/
make[3]: Leaving directory '/var/tmp/portage/media-video/QMPlay2-14.03.05/work/QMPlay2-src/src/modules/Modplug'
make[2]: Leaving directory '/var/tmp/portage/media-video/QMPlay2-14.03.05/work/QMPlay2-src/src/modules'
Makefile:77: recipe for target 'sub-modules-make_default-ordered' failed
make[1]: *** [sub-modules-make_default-ordered] Error 2
make[1]: Leaving directory '/var/tmp/portage/media-video/QMPlay2-14.03.05/work/QMPlay2-src/src'
Makefile:39: recipe for target 'sub-src-make_default' failed
make: *** [sub-src-make_default] Error 2


Reply to this

goto page: prev   1  2  3  4  5 

Add commentBack


-
Cool Sites
QtitanDataGrid Advanced Grid for Qt

 
 
 Who we are
Contact
More about us
Frequently Asked Questions
Register
Twitter
Blog
Explore
Apps
Jobs
Knowledge
Events
People
Updates on identi.ca
Updates on Twitter
Facebook App
Content RSS   
Events RSS   

Participate
Groups
Forum
Add App
Public API
About Qt-Apps.org
Legal Notice
Spreadshirt Shop
CafePress Shop
Advertising
Sponsor us
Report Abuse
 

Copyright 2006-2014 Qt-Apps.org Team  
All rights reserved. Qt-Apps.org is not liable for any content or goods on this site.
All contributors are responsible for the lawfulness of their uploads.
Qt is a trademarks of Nokia